Szkolenie Word podstawowy

12 godzin. Cena netto 350 zł, cena brutto 430,5 zł

 

Terminy kursu na 2016 rok

 Kursy Microsoft Office Word obejmuje następujące zagadnienia:

- podstawowe pojęcia (spacja, akapit, strona itp.)

- omówienie okna programu (paski, ikony itp.)

- operacja otwierania, zapisywania i zamykania dokumentu

- formatowanie dokumentu

- edycja tekstu

- zmiana czcionki, wielkości znaków

- wyrównanie tekstu, wcięcia akapitowe

- wypunktowanie

- numeracja

- wyszukiwanie wyrazu, znaku, ciągu znaków

- zamiana wyrazów, znaków i ciągów znaków

- zmiana kolorów tekstu a także tła

- tworzenie i modyfikowanie tabel (definiowanie szerokości i wysokości komórek)

- dodawanie i odejmowanie kolumn ,wierszy

- scalanie lub dzielenie komórek

- sortowanie danych w tabeli

- wykorzystywanie słownika ortograficznego

- ustawianie nagłówka i stopki

- ustawienia drukarki

- drukowanie dokumentu

 

WYDAJEMY CERTYFIKAT UKOŃCZENIA KURSU przykładowy certyfikat