Kurs Word zaawansowany szkolenie

16 godzin. Cena netto 450 z?, cena brutto 553,50 z?

 

Terminy kursu na 2016rok

 Kurs Word zaawansowany obejmuje nast?puj?ce zagadnienia:

-) zaawansowane formatowanie tekstów
-) style - tworzenie, modyfikacja, usuwanie, kopiowanie
-) tworzenie spisu tre?ci
-) nag?ówki i stopki strony
-) tabele - podstawowe obliczenia
-) obramowanie i cieniowanie
-) wstawianie grafiki do dokumentu
-) przypis dolny i ko?cowy
-) korespondencja seryjna
-) tworzenie etykiet adresowych
-) praca z dokumentami wielostronicowymi
-) podzia? dokumentów na sekcje
-) automatyzacja zada? - makra
-) tworzenie i modyfikacja szablonów
-) formularze
-) ankiety - pola rozwijane i wyboru
-) zabezpieczenie dokumentu przed modyfikacj?

 

WYDAJEMY CERTYFIKAT UKO?CZENIA KURSU przyk?adowy certyfikat