PREZENTACJA I WIZUALIZACJA DANYCH ZARZĄDCZYCH, KONSOLIDACJA. WYKRESY W MS EXCEL.

CZAS TRWANIA:  4 DNI

- Wizualizacje danych finansowych: tabel Rachunku Wyników, Bilansu, Cash Flow oraz Finansowania Krótkoterminowego – tabele używane w modelach finansowych, inwestycyjnych;

- Grupowanie danych, ukrywanie wartości nieistotnych lub poufnych, kwalifikatory wyznaczające ukrycie lub odkrycie danych;


- Konsolidacja metodą „klamry” oraz „klamry dynamicznej” na przykładzie narzędzia do konsolidacji firmy BLStream OY -  konsolidacja dwupoziomowa z eliminacjami pierwszego i drugiego stopnia i kontrolą wzajemnych transakcji między powiązanymi podmiotami;

- Wykresy: rodzaje wykresów i serie danych, kilka serii danych dla porównania, grafika i ekspozycja serii danych w wykresach;

- Wykresy typu „DDS” czyli z dynamicznymi seriami danych (serie wyświetlane na wykresie są zmienne w zależności od wyboru tych serii z listy czy z danej opcji);

- Zastosowanie formuł indeksu, adresu i wyszukiwania oraz formantów wbudowanych do budowy narzędzi wizualizacyjnych (wykresów) o zmiennych seriach danych;

- Formatki: Budżetowe, Zarządczego Rachunku Wyników, Bilansu, Przepływów Pieniężnych;

- Zasady konstrukcji modeli finansowych dla przepływów pieniężnych – modele samobilansujące się. Rozwiązywanie problemów z konstrukcją formuł zagnieżdżonych, odwołania cykliczne i iteracje;

- Łącza do innych plików „.xls”, zarządzanie łączami, problemy związane z administrowaniem łączami;

- Wklejanie fragmentu arkusza kalkulacyjnego (arkusza danych, wykresu) do programów: „Power Point”, „Word” – formatowanie i czytelność danych (problemy z tym związane);

- Formatowanie danych, podsumowań, wyliczeń, parametrów, ukrywanie i odkrywanie danych, grupowanie danych, formatowanie warunkowe;

- Przydatne makra VBA stosowane przy budowie narzędzi wizualizacyjnych;

- Przykłady praktyczne, rozwiązywanie problemów, pytania.